metin2 pvp sunucu - Genel Bakış

Dedi?imiz gibi do?ruluk Metin 2 TR’bile toplamda 70 – 80 civar? sunucu aç?ld? ve bunlar giderek yeni sunucu ismi alt?nda birle?tirildi. Peki bu yeni sunucu server isimleri nelerdir ve ne serverlar mürekkeptir onlar?n isimlerini sizlere dunya yazal?m.Yeni döl donan?mlar, SSD disk ba?ar?m? ve 10 Gbit Network ile en h?zl? oyun tad? , en fazilet

read more